Ζητήματα υγείας και βιγκανισμός – Κωστής Τσαρπαλής, καρδιολόγος, PhD (Υπότιτλοι)

Ζητήματα υγείας και βιγκανισμός – Κωστής Τσαρπαλής, καρδιολόγος, PhD (Υπότιτλοι)
Ζητήματα υγείας και βιγκανισμός - Κωστής Τσαρπαλής, καρδιολόγος, PhD (Υπότιτλοι)


All credits go to Vegan Life Festival